Szkolenia

Projekt


Firma POLBUD S.A. z siedzib± w Bielsku Podlaski ul. Żwirki i Wigury 61 realizuje projekt:
„Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt obejmuje pięć bloków tematycznych realizowanych od 04.2012r. do 08.2013r.

- Prawny (od 04.2012 do 06.2012)
- PM (od 07.2012 do 10.2012)
- Finansowo – księgowo – kadrowym (od 11.2012 do 01.2013)
- Inżynierii budowlanej (od 02.2013 do 05.2013)
- Informatyczny (od 05.2013 do 08.2013)


Człowiek najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2010 - 2012 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl